บริจาคติดต่อ

สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ 02-630-7111 ต่อ 422-423
ภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม 08-1811-2373
มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้ 08-8503-9906
คุณประสพสุข กอบน้ำเพ็ชร 08-9107-1554

บัญชีที่รับบริจาค

บัญชี “มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 186-2-13267-5
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ โรงเรียนอัสสัมชัญ เลขที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทร. 02-630-7111-20