COERR for All 8 April

8 เมษายน 2564มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล โดย ประธานมูลนิธิฯ ได้ส่งมอบของบริจาคผ่านตัวแทน มูลนิธิโคเออร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย และผู้ต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 6 รายการดังนี้1. ข้าวสาร 6 ลัง (1ลัง มี 20 ถุง ถุงละ 1 กก.)2. นมถั่วเหลือง Lactasoy 3 ลัง3. น้ำมันพืชเกสร 3 ลัง (1ลัง มี 48 ขวด)4. กล่องอาหารพลาสติก 38 กล่อง5. กระบอกน้ำ 7 กระบอก6. เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 36 ขวดCr. ภาพ […]

COERR for All 21 May

21 เมษายน 2564มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล โดย ประธานมูลนิธิฯ ส่งมอบของบริจาค(ครั้งที่ 2) ผ่านตัวแทนมูลนิธิโคเออร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยและผู้ต้องการความช่วยเหลือ ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 ลัง (1ลัง มี 20 ถุง : 1ก.ก.) ลูกอม 6 กล่อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4 ลังใหญ่ (144 ซอง) Web Site : https://www.coerr.org/index_th.html

For Our Teacher 30 April

30 เมษายน 2564ภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ประธานมูลนิธิฯ มอบหมาย ม.วิฑูร โพธิ์เงิน กรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนนำอาหารบำรุงสุขภาพ นมถั่วเหลืองแลคตาซอย และอาหารแห้ง มอบแก่ ม.ปรีชา บุญญะสิทธิ์ และน้องชาย ที่บ้านพักเขตคันนายาว เพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวัน และมอบเงินที่บราเดอร์ได้รับมาจากอัสสัมชนิก ให้ ม.ปรีชา เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลตนเอง

COERR for All 25 May

25 พฤษภาคม 2564ภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ประธานมูลนิธิฯ ส่งมอบของบริจาคแก่มูลนิธิโคเออร์ กรุงเทพฯ เพื่อนำไปจัดทำถุงยังชีพ แบ่งปันความสุขแก่ประชาชนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ประกอบด้วย ข้าวสาร 4 ลัง (80 กก.) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4 ลังใหญ่ + 4 กล่องเล็ก นมถั่วเหลืองแลคตาซอย 6 ลัง น้ำดื่ม 10 แพค แอลกอฮอล์เจลหลอด 1 กล่อง ลูกอมฟรุ้ตตี้ 1 กล่อง Web Site : https://www.coerr.org/index_th.html

Survival Bags 7 July

7 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ ร่วมใน “โครงการพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู เขตสาทร ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดยานนาวา สำนักงานเขตสาทร จัดโครงการพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู เขตสาทร ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย […]

Online Classroom

ศูนย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดย มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนลเปิดการเรียนการสอนออนไลน์โครงการพัฒนาทักษะฯ (วิชา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย) แก่สามเณรนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

Chinese Volunteer Teacher

มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล โดย ม.สันทัด ปรักกมกุล เปิดการสอนภาษาจีนออนไลน์ สำหรับครูเกษียณ ครูปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญ รวมทั้งบุคคลทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น. – 15.00 น.*ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

BMA General Hospital (Klang Hospital)

18 สิงหาคม 2564 ประธานมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล มอบหมาย คุณวิวัฒน์ อวศิริพงษ์ รองประธานคนที่ 1 และ คุณมนู สิทธิประศาสน์ กรรมการ-เลขานุการมูลนิธิฯเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคใน “โครงการมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ร่วมกับมวลอัสสัมชนิกเพื่อช่วยเหลือชุมชน” สมทบทุนเพื่อสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์ แก่มูลนิธิโรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)Cr : ภาพ คุณมนู สิทธิประศาสน์

Catholic Families

9 ตุลาคม 2564มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล โดย ภราดาหลุยส์วิริยะ ฉันทวโรดม ประธานมูลนิธิฯ อนุมัติเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)เพื่อจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆ เช่น ปลากระป๋อง ยาสามัญประจำบ้าน ขนมปังปีบ กระดาษทิชชู ผ้าอนามัย พร้อมทั้งส่งมอบนมถั่วเหลืองแลคตาซอย ข้าวหอมมะลิ น้ำดื่มขวด เจลล้างมือแบบขวดและแบบหลอด ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้มูลนิธิฯ เพื่อให้ชมรมครอบครัวคาทอลิกอัสสัมชัญ นำไปบริจาคร่วมกับสิ่งของอื่นๆที่ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคในนามชมรมฯ นำไป ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรีCr : ภาพ คุณสมชาติ สุภาสืบ

CCF Community Children Foundation

มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนเมื่อ 21 กันยายน 2564 Web Site : https://www.ccfthai.or.th/