Camilian Social Center Nakhonpathom

ประธานและคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล อนุมัติเงินซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองกันเปรอะเปื้อน เพื่อส่งมอบให้กลุ่มบุคคลที่มีความจำเป็นหรือต้องการใช้ ในครั้งนี้เริ่มส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมมอบนมถั่วเหลืองแลคตาซอย จำนวน10 ลัง โดยมี มาสเตอร์วิฑูรย์ โพธิ์เงิน เป็นผู้แทนส่งมอบให้ คุณไพโรจน์ สุทธิเกียรติ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ อดีตเหรัญญิกมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2565
Cr.ภาพ มาสเตอร์วิฑูรย์ โพธิ์เงิน
คุณไพโรจน์ สุทธิเกียรติ

Be the first to reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.