From Ours to Brother

สดุดีแด่ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม มิสวรรณศิริ ผลประมูล บราเดอร์หลุยส์ผู้ยิ่งใหญ่ใฝ่อุทิศ เปี่ยมด้วยจิตเมตตามหาศาล เกียรติประวัติมากมายหลายผลงาน อธิการแบบอย่างสร้างศรัทธา เหนื่อยมานานหลายปี ไม่มีบ่น ท่านอดทนเต็มใจใฝ่อาสา อดีตถึงปัจจุบันสร้างสรรค์มา ด้วยปัญญาหยาดเหงื่อ เพื่อองค์กร ตอนเป็นครู เด็กคนใดไร้ระเบียบ ท่านปราบเรียบให้หลาบจำพร้อมคำสอน ดุเสียงดังแต่จิตใจใฝ่อาทร ใครเดือดร้อนท่านช่วยเหลือเพื่อมวลชน ผู้บุกเบิกเชี่ยวชาญด้านศิลป์ศาสตร์ ทุกบทบาททุ่มอุทิศสัมฤทธิ์ผล อธิการหลายสมัยในใจคน สู่สากลขึ้นชื่อคนลือชา อัสสัมชัญสดุดีศรีบรรเจิด พรบังเกิดพระพิทักษ์อารักขา ชีพเปี่ยมสุขหมดทุกข์ภัย ไร้โรคา น้อมวันทาด้วยจิตมั่นกตัญญู ความศรัทธาของครูที่มีต่อบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ในดวงใจ ม.ณรงค์ วีระประจักษ์ อันคนดีดีจากใจจริงนั้นหายาก แต่คนดีดีแต่ปากมีออกถม คนทำดีไม่ค่อยมีใครชื่นชม บางครั้งตรมต้องทำรื่นกลืนน้ำตา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลนำเทียนส่อง ตามครรลองมุ่งทำการศึกษา ให้โรงเรียนอัสสัมชัญมากปัญญา แต่ยากหาใครมาเป็นผู้นำ คนมากมีบารมีที่เอ่ยอ้าง เป็นผู้วางแนวทางให้อัสสัม เต็มไปด้วยภาวะของผู้นำ ท่านเลิศล้ำประสิทธิวิทยา […]

Servant Leadership

ผู้นำต้องรับใช้ผู้อื่น บทอ่านจากพระวรสารของนักบุญมัทธิว บทที่ 20 ข้อ 25-27 ครั้งหนึ่งพระเยซูเจ้าตรัสสอนพวกสานุศิษย์ “ท่านทั้งหลาย ย่อมรู้ว่าคนต่างชาติที่เป็นหัวหน้า ย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่น และผู้ใหญ่ย่อมใช้อำนาจบังคับ แต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้น ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น และผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็ฯคนที่หนึ่งในบรรดา ท่านทั้งหลาย ก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้” ข้อคิดจากภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ผู้คนในสังคมปัจจุบัน มักปรารถนาที่จะเป็นเจ้าคน นายคน โดยมุ่งแสวงหาอำนาจหรือทรัพย์สิน เงินทอง เมื่อได้อย่างใดอย่างหนึ่งมา จะมีความรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่น วางท่าวางทางเป็นนายเหนือชั้น บังคับบัญชาคนอื่นได้ แต่พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า “ผู้ที่เป็นใหญ่ หรือผู้ที่เป็นหนึ่ง ต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ ให้บริการแก่ผู้อื่นและผู้ที่ต่ำต้อยกว่าตน เมื่อเป็นเช่นนี้ ในสังคมผู้คนทั้งหลาย ไม่ว่ายากดีมีจนหรือเศรษฐี ต่างก็มีความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเป็นนายหรือเป็นบ่าว ทุกคนจะมีความรู้สึกว่าต่างก็เป็นพี่น้องกัน อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน สังคมก็จะอิ่มเอิบด้วยความสงบสุข ผู้คนต่างยิ้มแย้มให้กัน เบิกบาน รับปีใหม่ ปี 2557 […]

Interview Bro.Louis

บทสัมภาษณ์ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม Q: บราเดอร์มีความประทับใจในเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอัสสัมชัญ A: ในสมัยแรกที่เข้ามานี้ มีบราเดอร์ต่างชาติประมาณ 10 คน แต่ปัจจุบันนี้เหลือเพียง 4 ท่านในประเทศไทย ที่ประทับใจในเรื่องนี้ เพราะเห็นว่าบราเดอร์ทุกท่านที่มาอยู่นี่ มีอายุมากแล้ว มีความรับผิดชอบสูง และทำงานอย่างเต็มที่ เพราะช่วงสัยก่อนนี้มีระเบียบว่า พวกบราเดอร์ไปไหนไม่ได้ พอเลิกเรียนก็ต้องอยู่ในโรงเรียนตลอดเวลา กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนไม่ค่อยมี แต่สิ่งที่เห็นคือ พวกบราเดอร์จะอยู่กับเด็ก ๆ ที่นั่งทำการบ้านอยู่ เมื่อมีปัญหาก็จะวิ่งมาหาพวกบราเดอร์ ทำให้ความสนิทสนมระหว่างบราเดอร์กับนักเรียนมากขึ้น พอรู้จักกันดีก็จะทำให้ยิ่งมีความเคารพมากขึ้นไปอีก Q: สาเหตุที่ทำให้ความคิดของเด็กในสมัยนี้ ที่มีค่านิยมต่างจากในอดีต คืออะไร?

About Bro. Louis

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม หรือ บราเดอร์หลุยส์ (Rev. Bro. Louis Chanel) ประวัติโดยสังเขป เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 มีพี่น้อง 4 คน เป็นพี่สาว 2 คน น้องสาว 1 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 3 ชื่อจีนของท่านคือ ตงเก๋า แซ่ฉัน ถวายตัว บวชเป็นภราดา พ.ศ. 2497 เป็นอัสสัมชนิกคนแรกที่บวชเป็นภราดาในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย การศึกษา พ.ศ.2482 เตรียมประถมที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ พ.ศ.2483 – 2495 เรียนชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 (ม.8) […]

COERR for All 8 April

8 เมษายน 2564มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล โดย ประธานมูลนิธิฯ ได้ส่งมอบของบริจาคผ่านตัวแทน มูลนิธิโคเออร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย และผู้ต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 6 รายการดังนี้1. ข้าวสาร 6 ลัง (1ลัง มี 20 ถุง ถุงละ 1 กก.)2. นมถั่วเหลือง Lactasoy 3 ลัง3. น้ำมันพืชเกสร 3 ลัง (1ลัง มี 48 ขวด)4. กล่องอาหารพลาสติก 38 กล่อง5. กระบอกน้ำ 7 กระบอก6. เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 36 ขวดCr. ภาพ […]

COERR for All 21 May

21 เมษายน 2564มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล โดย ประธานมูลนิธิฯ ส่งมอบของบริจาค(ครั้งที่ 2) ผ่านตัวแทนมูลนิธิโคเออร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยและผู้ต้องการความช่วยเหลือ ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 ลัง (1ลัง มี 20 ถุง : 1ก.ก.) ลูกอม 6 กล่อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4 ลังใหญ่ (144 ซอง) Web Site : https://www.coerr.org/index_th.html