From Ours to Brother

สดุดีแด่ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

มิสวรรณศิริ ผลประมูล
บราเดอร์หลุยส์ผู้ยิ่งใหญ่ใฝ่อุทิศเปี่ยมด้วยจิตเมตตามหาศาล
เกียรติประวัติมากมายหลายผลงานอธิการแบบอย่างสร้างศรัทธา
เหนื่อยมานานหลายปี ไม่มีบ่นท่านอดทนเต็มใจใฝ่อาสา
อดีตถึงปัจจุบันสร้างสรรค์มาด้วยปัญญาหยาดเหงื่อ เพื่อองค์กร
ตอนเป็นครู เด็กคนใดไร้ระเบียบท่านปราบเรียบให้หลาบจำพร้อมคำสอน
ดุเสียงดังแต่จิตใจใฝ่อาทรใครเดือดร้อนท่านช่วยเหลือเพื่อมวลชน
ผู้บุกเบิกเชี่ยวชาญด้านศิลป์ศาสตร์ทุกบทบาททุ่มอุทิศสัมฤทธิ์ผล
อธิการหลายสมัยในใจคนสู่สากลขึ้นชื่อคนลือชา
อัสสัมชัญสดุดีศรีบรรเจิดพรบังเกิดพระพิทักษ์อารักขา
ชีพเปี่ยมสุขหมดทุกข์ภัย ไร้โรคาน้อมวันทาด้วยจิตมั่นกตัญญู

ความศรัทธาของครูที่มีต่อบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ในดวงใจ

ม.ณรงค์ วีระประจักษ์
อันคนดีดีจากใจจริงนั้นหายากแต่คนดีดีแต่ปากมีออกถม
คนทำดีไม่ค่อยมีใครชื่นชมบางครั้งตรมต้องทำรื่นกลืนน้ำตา
มูลนิธิเซนต์คาเบรียลนำเทียนส่องตามครรลองมุ่งทำการศึกษา
ให้โรงเรียนอัสสัมชัญมากปัญญาแต่ยากหาใครมาเป็นผู้นำ
คนมากมีบารมีที่เอ่ยอ้างเป็นผู้วางแนวทางให้อัสสัม
เต็มไปด้วยภาวะของผู้นำท่านเลิศล้ำประสิทธิวิทยา
ท่านเป็นผู้วางรากฐานเรื่องระเบียบต้องพร้อมเพียบด้วยวินัยใฝ่ศึกษา
ต้องอดทนพากเพียรเรียนวิชาเพื่อในภายภาคหน้าจะได้ดี
ท่านสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้รักเกียรติรักศักดิ์ศรี
รู้พระคุณพ่อแม่บุพการีสามัคคีดุจพี่น้องร่วมอาลัย
ปัจจุบันที่อยู่ในใจเสมอคือบราเดอร์หลุยส์ ชาแนลแสนสดใส
บุคลิกภาพอำนาจเสียงไม่เหมือนใครพวกเราพร้อมยกใจให้ทุกดวง
แปดสิบปีก้าวผ่านอย่างมุ่งมั่นขอให้ท่านมีสุขดุจแดนสรวง
ภยันตรายโรคไข้ภัยทั้งปวงจงลุล่วงแคล้วคลาดในบัดดล
ขอให้ท่านทำงานสราญจิตปัจจามิตรศัตรูทุกแห่งหน
จงมอดไหม้ไม่เหลือแม้สักคนขอพระดลท่านสุขสันต์ทุกวันคืน

มิสเข้ามาทำงานตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2529 ในตำแหน่งครูวิชาการ-วัดผล ปีนั้นจำได้ว่า โรงเรียนรับครูใหม่หลายคน ทั้งครูผู้สอนและครูผู้สนับสนุนการสอน ปีที่มิสเข้ามาทำงานเป็นปีที่บราเดอร์หลุยส์ กลับมาเป็นอธิการ/ผู้อำนวยการที่โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นสมัยที่ 2

บราเดอร์หลุยส์มีบุคลิกที่เข้มงวด ดุเสียงดัง แต่มีเมตตา ท่านชอบเดินตรวจตราบริเวณโรงเรียน และเข้าเยี่ยมห้องต่าง ๆ เป็นประจำ ท่านจะเข้ามาทักทายครูและนักเรียนทำให้ทุกคนกระตือรือร้นในการทำงานและการเรียน ท่านเป็นคนรักความสะอาด เห็นเศษกระดาษท่านก็จะเก็บ ถ้ามีนักเรียนหรือครูอยู่ใกล้ ๆ ก็จะเรียกให้เก็บด้วย ท่านมักจะอบรมนักเรียนหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติอยู่เป็นประจำ หรือบนหอประชุมรวมทั้งประชุมครู ท่านจะให้แง่คิดและเป็นตัวอย่างที่ดีให้ครูและนักเรียน ทั้งด้านความมีวินัย ความตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์สุจริต สำหรับมิสจึงถือว่าโชคดีมากที่ได้ทำงานกับท่าน

มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ


นับตั้งแต่ดิฉันเข้ามาเป็นครูโรงเรียนอัสสัมชัญ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 20 ปี ดิฉันรู้สึกประทับใจท่านอธิการ บราเดอร์หลุยส์ เป็นอย่างมาก ในเรื่องความอุทิศตน ทุ่มเทเสียสละในการทำงานในฐานะเป็นผู้นำอัสสัมชัญให้เจริญรุ่งเรือง มาหลายยุคหลายสมัย ทุกครั้งที่ท่านมาดำรงตำแหน่งอธิการ ท่านจะเอาใจใส่ดูแลครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรัก ความเมตตา อย่างสม่ำเสมอ

ท่านจะตรวจตราและติดตามการปฏิบัติงานของคณะครู และความประพฤติของนักเรียน หากพบว่านักเรียนขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ท่านก็จะเรียกมาตักเตือน หรือลงโทษ ทำให้ลูกศิษย์หลายคนที่จบไปประสบความสำเร็จในชีวิต และในหน้าที่การงาน ท่านจึงเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นนักบวชที่มีวัตรงดงาม เป็นแบบอย่างของพวกเราชาวอัสสัมชัญทุกคน

มิสนิภา ต่างท้วม


ในเวลา 28 ปี ที่ผมได้รู้จักบราเดอร์หลุยส์ ผมประทับใจในตัวบราเดอร์หลุยส์หลาย ๆ อย่าง เช่น การประชุมครู บราเดอร์ให้โอกาสครูได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะ แม้แต่เรื่องที่คณะครูให้บราเดอร์ทบทวนคำสั่งบางคำสั่ง บราเดอร์ก็ยังรับฟังอย่างตั้งใจ หากผู้ปกครองนำผลไม้ ขนมต่าง ๆ มาให้บราเดอร์ ท่านก็จะแบ่งให้คุณครูทุกคนในห้องพักครู บราเดอร์หลุยส์มีอัธยาศัยที่ดีกับคุณครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง ไม่ถือตัว และมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง ที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจบราเดอร์หลุยส์ตลอดมา คือ ครั้งหนึ่ง ที่ผมสอนหนังสือ มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งไม่ตั้งใจเรียน ผมโกรธจนมีปัญหาบางอย่างซึ่งผมจำไม่ได้ ทำให้นักเรียนกลุ่มนั้นเดินออกจากห้องเรียนเพื่อไปแจ้งบราเดอร์หลุยส์ว่า “ผมปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม” เมื่อบราเดอร์หลุยส์ทราบว่านักเรียนเหล่านี้มาเพื่อร้องเรียนครู บราเดอร์แจ้งให้นักเรียนกลับเข้าห้องเรียน และตั้งใจเรียนอย่างเป็นปกติ ส่วนตัวผมก็รอว่าบราเดอร์จะเรียกผมเข้าไปพบเมื่อไหร่ แต่ก็ไม่ได้เรียกผมเข้าพบ ในเรื่องดังกล่าว ถึงแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะผ่านไป แต่ความประทับใจบราเดอร์หลุยส์ยังอยู่ในใจตลอดมา

ม.ชณัฐ กะปิตถา


บราเดอร์หลุยส์ ชาแนล มีส่วนอย่างมากกับชีวิตของผม อย่างแรก ตอนผมเข้าเรียน ม.4 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ตามนโยบายโครงการกีฬาช้างเผือก ซึ่งเกิดในสมัยที่บราเดอร์หลุยส์เป็นอธิการโรงเรียน และเป็นประธานโครงการ จึงได้รับโอกาสนี้เป็นเด็กนักเรียนอัสสัมชัญ และนักกีฬาช้างเผือก ตลอดระยะเวลาได้รับความเมตตาจากบราเดอร์หลุยส์ในทุก ๆ ด้าน บราเดอร์เตือนสติเสมอว่า ถึงเป็นนักกีฬาที่เก่ง ก็ต้องเรียนหนังสือ บรรดานักกีฬาทั้งหลายต่างซาบซึ้งกันทุกคน และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และได้รับการดูแลจากโรงเรียนอย่างดีอยู่เสมอ แม้ว่าโรงเรียนอัสสัมชัญของเราไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงหรือสวัสดิการให้นักกีฬาจำนวนมาก ๆ แต่ตรงนี้เองทำให้นักกีฬาทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากโรงเรียน ทำให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นเพราะมาอยู่โรงเรียนนี้ ทำให้รับผิดชอบได้ในทุกเรื่อง กับความเป็นห่วงของบราเดอร์หลุยส์ พวกผมเปรียบเสมือนเป็นลูก ๆ ของท่าน นักกีฬาทุกคนต่างซาบซึ้งในความเมตตากรุณาของท่าน มีความภาคภูมิใจและอบอุ่นใจในความรักที่บราเดอร์มอบให้ เมื่อผมได้กลับมาเป็นครูผู้สอนอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ผมจึงมีความตั้งใจมาก ที่จะปฏิบัติตนเป็นครูที่ดี เพื่อนักเรียนอัสสัมชัญ ในความเมตตาของบราเดอร์หลุยส์ยังกล่าวได้ไม่หมด ทั้งงานแต่งงานของผมท่านได้เป็นประธานให้ ท่านตอบตกลงโดยไม่ลังเลใจ เพราะท่านใส่ใจต่อลูกศิษย์ของท่านทุกคน รวมทั้งเกื้อกูลบรรดาศิษย์ให้เข้าไปทำงานกับท่านตามวาระต่าง ๆ บราเดอร์หลุยส์ คือ ความภาคภูมิใจเสมอมา ในฐานะเป็นลูกศิษย์ของท่าน ขอพรจากพระแม่มารีย์ จงบันดาลให้ท่านสุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับพวกเราทุกคนตลอดไป

ม.ประเมียด สมานพร้อมBe the first to reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.